Leave Your Message

Phân phối dự án

dự kiến

1000+

Dự án
tòa nhà9zw

140+

Xây dựng
windowsr3s

11.000.000 m2

Đã bán

Chúng tôi có mặt trên toàn thế giới

Tại Trung Quốc, các sản phẩm đã được áp dụng cho hơn 1.000 dự án và hơn 140 tòa nhà tiêu thụ năng lượng gần như bằng 0.

Sayyas đã bán được hơn 11.000.000 m2 cửa sổ.
bản đồ25x