Leave Your Message

Ślad węglowy

Raport z weryfikacji śladu węglowego energooszczędnych okien drewnianych owiniętych aluminium firmy Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd.

Shandong Luyuan Energy Certification Technology Engineering Co., Ltd.
15 września 2023 r
Rozdział I Profil firmy
1.1 Przedmowa
Ocena śladu węglowego produktu może zapewnić intuicyjne i wszechstronne odzwierciedlenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produktem. Jest to istotny aspekt redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ocenie śladu węglowego produktów firmy mogą radzić sobie z barierami w handlu międzynarodowym i spełniać wymagania klientów, promować eksport i sprzedaż, dostosowywać się do zmian w polityce i rynkach krajowych oraz utrzymywać długoterminową przewagę konkurencyjną. Dodatkowo ocena śladu węglowego produktu pomaga firmom kompleksowo kontrolować i zarządzać emisją gazów cieplarnianych, obniżać koszty operacyjne, uczestniczyć w handlu uprawnieniami do emisji, generować dodatkowe przychody, przejmować odpowiednie obowiązki społeczne, zwiększać wartość marki i wspierać pozytywny wizerunek firmy.
W tym raporcie ślad węglowy produktu odnosi się do emisji dwutlenku węgla w granicach systemu energooszczędnej produkcji okien drewnianych owiniętych aluminium przez firmę Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. Wynik końcowy przedstawiono jako sumę różnych gazów cieplarnianych emisji mierzonych w CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla).

1.2 Wprowadzenie do firmy
Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. to zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach i rozwoju, projektowaniu, produkcji i sprzedaży niestandardowych, energooszczędnych okien drewnianych pokrytych aluminium. Do głównych produktów Spółki należą energooszczędne okna drewniane oklejone aluminium, ściany osłonowe i ogrody słoneczne.
Energooszczędne okna drewniane z okleiną aluminiową wykorzystywane są przede wszystkim w celu zaspokojenia średniego i wysokiego zapotrzebowania na rynku architektonicznych okien zewnętrznych, gdzie Spółka świadczy usługi dostosowywania do indywidualnych potrzeb różnych klientów, dążąc jednocześnie do oszczędności energii i efektywności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży energooszczędnych okien drewnianych powlekanych aluminium, firma stworzyła kompletną linię produkcyjną do dostosowywania, ugruntowaną sieć marketingową i doskonały system usług. Po 25 latach rozwoju firma stała się krajowym przedsiębiorstwem high-tech, przedsiębiorstwem demonstracyjnym innowacji technologicznych na poziomie krajowym, kluczowym wiodącym przedsiębiorstwem w branży leśnej na poziomie krajowym oraz przedsiębiorstwem demonstrującym przewagę patentową na poziomie prowincji. Produkty Spółki uzyskały sukcesywnie certyfikaty różnych organów, takie jak europejski certyfikat CE, japoński certyfikat ognioodporności materiałów budowlanych, chiński certyfikat oszczędzania energii wydany przez Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Wsi oraz niemiecki certyfikat komponentów domu pasywnego. Spółka posiada około 25% udziału w rynku krajowym i jest wiodącym przedsiębiorstwem w krajowej branży energooszczędnych okien drewnianych. W dniu 26 września 2022 r. Spółka weszła na giełdę na Growth Enterprise Market na giełdzie w Shenzhen, pod skrótem: Sayyas Windows i kodem akcji: 301227.
W 2020 roku Spółka została uznana za jedno z „wyspecjalizowanych i innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w prowincji Heilongjiang” przez Departament Przemysłu i Technologii Informacyjnych prowincji Heilongjiang, który również uznał należący do Spółki warsztat Shuangcheng za „cyfrowe (inteligentne) warsztaty demonstracyjne” w tym samym roku i w styczniu 2021 r. dodało Firmę do pierwszej partii „ukrytych mistrzów w produkcji w prowincji Heilongjiang”.
Adres: miasto Wanggang, dystrykt Nangang, miasto Harbin. Proszę zapoznać się z rysunkiem 1-1, aby zapoznać się z lokalizacją geograficzną Spółki.
mapyahm
Rysunek 1-1 Położenie geograficzne firmy Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd.
1.3 Oświadczenie o zasadach
W odpowiedzi na wpływ na środowisko wynikający z nadmiernej emisji gazów cieplarnianych oraz zgodnie z krajowymi politykami niskoemisyjnymi i energooszczędnymi oraz certyfikacją wyrobów niskoemisyjnych, Spółka dobrowolnie przeprowadza weryfikację śladu węglowego energooszczędnego aluminium -oklejone produkty do okien drewnianych. Inicjatywa ta umożliwia Spółce kompleksowe zrozumienie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia energooszczędnych okien drewnianych oklejonych aluminium, co pozwala na lepszą kontrolę nad całkowitą emisją. Umożliwia także Spółce uczestnictwo w handlu uprawnieniami do emisji w celu uzyskania dodatkowych przychodów, wypełnianie obowiązków społecznych i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

1.4 Podstawa sporządzenia raportu
Niniejszy Raport sporządzono w oparciu o PAS 2050:2008. Specyfikacja oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług.

1.5 Produkty objęte Raportem
W niniejszym raporcie skupiono się na emisji dwutlenku węgla w granicach cyklu życia energooszczędnych okien drewnianych owiniętych aluminium, produkowanych przez firmę Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd.

Rozdział II Weryfikacja danych i granica systemu
2.1 Opis Produktów i Jednostek Funkcjonalnych
Przedmiotem weryfikacji śladu węglowego tego produktu są okna drewniane oklejone aluminium produkowane przez firmę Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd.

2.2 Metodologia obliczania śladu węglowego produktu
Zgodnie z wymaganiami PAS 2050:2008. Specyfikacja oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia towarów i usług oraz w oparciu o cel tej weryfikacji oraz obecną sytuację w Chinach, ślad węglowy produktów zostanie obliczony przy użyciu metody współczynnika emisji. Współczynniki emisji pochodzą głównie z bazy danych oprogramowania do oceny cyklu życia LCA Gabi6. Gazy cieplarniane objęte tą weryfikacją obejmują CO2, N2O i CH4.

Współczynniki emisji pochodzą głównie z bazy danych oprogramowania do oceny cyklu życia LCA Gabi6. Gazy cieplarniane objęte tą weryfikacją obejmują CO2, N2O i CH4.

2.3 Wyznaczanie granicy systemu
Zgodnie z ogólną zasadą uwzględniania wszystkich istotnych emisji z jednostek produktu, wymaganiami norm PAS 2050 i BS ISO 14040 oraz celami tej weryfikacji, granicą systemu jest informacja o częściowej emisji gazów cieplarnianych „od kołyski do bramy” w ramach system cyklu życia energooszczędnych okien drewnianych oklejonych aluminium produkowanych przez Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. Cykl życia produktu odnosi się wyłącznie do okresu, w którym surowce są przetwarzane w produkty, a produkty docierają do nowych organizacji, w tym są dystrybuowane i transportowane do lokalizacji klientów. Nie obejmuje dodatkowych etapów produkcji i dystrybucji produktów, sprzedaży detalicznej, użytkowania konsumenckiego lub utylizacji/recyklingu.
Weryfikacja ta skupia się na dwóch etapach: produkcji energooszczędnych okien drewnianych oklejonych aluminium (w tym wydobyciu i produkcji surowców) oraz transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energooszczędnych okien drewnianych oklejonych aluminium.

2.4 Proces produkcji energooszczędnych okien drewnianych oklejonych aluminium
technologiaguq 
Rysunek 2. Schemat blokowy procesu produkcyjnego
2.5 Definicja istotności
Zgodnie z PAS2050 można wykluczyć emisje nieistotne. Oznacza to, że można wykluczyć każde pojedyncze źródło odpowiadające za mniej niż 1% całkowitej emisji, ale całkowity udział nieistotnych źródeł emisji nie powinien przekraczać 5% całkowitego śladu węglowego produktu.

Rozdział III Obliczanie śladu węglowego produktu
3.1 Analiza surowców do produkcji energooszczędnych okien drewnianych oklejonych aluminium
Głównymi surowcami do produkcji energooszczędnych okien drewnianych z okładziną aluminiową są drewno, aluminium, szkło itp.

3.2 Metody kwantyfikacji
1. Zasada kwalifikacji
„Metodę współczynnika emisji” stosuje się głównie do obliczania emisji różnych surowców, energii i energii elektrycznej.
Wzór obliczeniowy jest następujący:
Wykorzystanie (intensywność aktywności) × współczynniki emisji × GWP (współczynnik emisji gazów cieplarnianych w Chinach dla cyklu życia produktu) = ekwiwalenty CO2
(1) Przeliczenie jednostek na tony w przypadku masy i litry w przypadku objętości w zależności od źródeł różnych gazów cieplarnianych.
(2) Obliczenia różnych źródeł emisji opierają się na współczynnikach emisji podanych w bazie danych Gabi6. Współczynniki emisji podane w bazie danych Gabi6 zostały już przeliczone na CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla), więc dalsze przeliczanie nie jest konieczne.
(3) Energia uwzględnia współczynniki emisji określone w IPCC2006, a energia elektryczna uwzględnia współczynniki emisji uwalniane przez sieć krajową. Ostateczne wyniki obliczeń przelicza się na CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla).

2. Metoda obliczania emisji gazów cieplarnianych
(1) Emisje dwutlenku węgla z surowców
Emisja CO2 wynikająca ze stosowania produktu × współczynnik emisji (baza danych Gabi6)
(2) Energia i elektryczność
Emisje CO2 wynikające ze zużycia energii i energii elektrycznej × współczynnik emisji × GWP

3.3 Całkowita emisja gazów cieplarnianych
Główne źródła emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Tabela 2 Statystyka źródeł emisji głównych surowców
NIE. Opis Konsumpcja w 2022 roku (T) Współczynnik emisji gazów cieplarnianych (tCO2e/T) Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)
1 Szkło 13204.17 1.30 17165.42
2 Materiały aluminiowe 2186.10 15.80 34540.38
3 Drewno 8043,75 1,366 10987,76
Całkowity 62693,56
Tabela 3 Statystyka głównych źródeł emisji energii

NIE.

Nazwa energii

Ilość

Emisja gazów cieplarnianych(tCO2e)

1 Gazu ziemnego 1 071 439 Nm3 2316,65
2 Diesel 19,631t 61,74
3 Elektryczność 12304,600MWh 9559,44
Całkowity 11937,84
Podsumowując, emisja dwutlenku węgla w Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. w 2022 roku wyniosła 431 774m2, a ślad węglowy na jednostkę produktu wyniósł 0,173tCO2e/m2. Proporcja udziału skumulowanego śladu węglowego w całym cyklu życia pokazuje, że emisje dwutlenku węgla z produktów koncentrują się głównie w surowcach.

3.4 Wyjaśnienie zwolnienia z kwantyfikacji
1. Zgodnie z „6.2 Informacje o częściowej emisji gazów cieplarnianych „od kołyski do bramy” w PAS 2050, w granicach systemu w obliczeniach śladu węglowego nie uwzględnia się emisji na dalszych etapach łańcucha dostaw. Dlatego też ślad węglowy na etapach dystrybucji/sprzedaży detalicznej, użytkowania przez konsumentów oraz utylizacji/recyklingu energooszczędnych okien drewnianych owiniętych aluminium nie będzie obliczany.
2. Ilościowe określenie akcesoriów jest wyłączone ze względu na ich niewielkie zużycie.

3.5 Zarządzanie współczynnikiem emisji
Zasadą stosowania wskaźników emisji jest priorytetowe traktowanie wskaźników emisji zmierzonych lub obliczonych metodą bilansu masowego, a następnie wskaźników emisji w regionie krajowym lub poza nim. Jeżeli nie ma zastosowania współczynników emisji, można zastosować także współczynniki emisji z komunikatów międzynarodowych. Obecnie, z wyjątkiem zakupionej energii elektrycznej, która wykorzystuje krajowe wskaźniki emisyjności, pozostałe nie posiadają mierzonych wskaźników ani obowiązujących wskaźników emisyjności. Dlatego zamiast tego będą korzystać ze współczynników emisji śladu surowców z bazy danych oprogramowania LCA Gabi6.
Emisje spowodowane zużyciem energii będą uwzględniać współczynniki emisji IPCC 2006, natomiast emisje wynikające ze zużycia energii elektrycznej będą odnosić się do współczynników emisji bazowych współczynników emisji chińskiej sieci regionalnej dla projektu redukcji emisji w 2019 r.

3.6 Zarządzanie jakością danych
PAS 2050 nie określa ani nie wymaga żadnej kontroli niepewności, więc taka kontrola jest opcjonalna. Weryfikacja ta wykorzystuje metodę ISO14064-1 do zarządzania jakością danych dotyczących inwentaryzacji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwie.
Do analizy niepewności stosuje się głównie podejście punktowe, biorąc pod uwagę następujące kwestie:
(1) Dane dotyczące poziomu działalności (dane pierwotne i dane wtórne)
(2) Dobór wskaźników emisji (pomiarowy, regionalny, krajowy i międzynarodowy)
(3) Warunki pomiaru danych dotyczących działalności (weryfikacja przyrządu kwalifikowanego, niekwalifikowanego lub niezidentyfikowanego)

(I) Zasady zarządzania jakością danych
Zarządzanie jakością danych weryfikacyjnych powinno być zgodne z wymogami norm oraz zasadami trafności, kompletności, spójności, przejrzystości i dokładności
(1) Personel zarządzający jakością weryfikacji: Ogólnie rzecz biorąc, zespół weryfikujący gazy cieplarniane jest odpowiedzialny za zarządzanie jakością weryfikacji. Zespół jest odpowiedzialny za koordynację dobrych interakcji między odpowiednimi działami, fabrykami i odpowiednimi agencjami zewnętrznymi oraz jednostkami lub projektami.
(2) Przeprowadzić kontrolę procesu: Opracować proces weryfikacji gazów cieplarnianych, aby zapewnić integralność i dokładność źródeł emisji gazów cieplarnianych oraz gromadzenia danych.
(3) Wdrożyć ogólną weryfikację jakości A: Przeprowadzić odpowiednią weryfikację jakości pod kątem ogólnych błędów, które łatwo można spowodować w wyniku zaniedbania podczas procesów gromadzenia/wprowadzania/przetwarzania danych, archiwizacji danych i pomiarów emisji.
(4) Przeprowadzić szczegółową weryfikację jakości: Zweryfikować, czy określenie granic weryfikacji jest właściwe, przeliczenie, dokładność danych wejściowych dla konkretnych źródeł emisji oraz analiza jakościowa głównych przyczyn niepewności danych.

(II) Wprowadzenie do ogólnej i szczegółowej weryfikacji jakości
1 Treść weryfikacji jakości w ramach ogólnej weryfikacji gazów cieplarnianych przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 4 Treść weryfikacji jakości ogólnej weryfikacji gazów cieplarnianych
Etap weryfikacji Treść pracy
Gromadzenie, wprowadzanie i przetwarzanie danych
1. Sprawdź, czy wprowadzanie i kopiowanie są nieprawidłowe.
2. Sprawdź kompletność wypełnienia lub ewentualne pominięcia.
3. Zapewnienie wdrożenia odpowiedniej kontroli dokumentacji elektronicznej.
Plik tworzenia danych
1. Potwierdź w tabeli źródła wszystkich danych pierwotnych (w tym danych referencyjnych).
2. Złożono referencje cytowane w teście.
3. Sprawdź, czy wybrane założenia i kryteria zastosowane do następujących pozycji są udokumentowane: granica, rok bazowy, metodologia, dane operacyjne, współczynniki emisji i inne parametry.
Obliczona emisja i obliczenia kontrolne
1. Sprawdź, czy emiter gazów cieplarnianych, parametry i współczynniki przeliczeniowe zostały odpowiednio oznaczone.
2. Sprawdź, czy emiter gazów cieplarnianych jest odpowiednio oznakowany i prawidłowo wykorzystany w procesie obliczeniowym.
3. Sprawdź współczynnik konwersji.
4. Sprawdź w tabeli etapy przetwarzania danych.
5. Sprawdź dane wejściowe i dane obliczeniowe w tabeli. Powinno być jasne rozróżnienie.
6. Sprawdź reprezentatywną próbkę obliczeń.
7. Sprawdź obliczenia za pomocą prostego algorytmu.
8. Sprawdź sumaryczne dane dla różnych kategorii źródeł emisji i różnych instytucji publicznych.
9. Sprawdź spójność danych wejściowych i obliczeniowych w różnych szeregach czasowych i chronologicznych.
2 Zawartość weryfikacji jakości w ramach konkretnej weryfikacji gazów cieplarnianych przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 5 Treść weryfikacji jakości w ramach weryfikacji konkretnego gazu cieplarnianego
Typ weryfikacji Kluczowa praca
  Współczynniki emisji i inne parametry
1. Czy odniesienia do współczynników emisji i innych parametrów są odpowiednie.
2. Czy jednostki czynników lub parametrów są zgodne z jednostkami danych dotyczących działalności.
3. Czy przelicznik jednostek jest prawidłowy.
Dane dotyczące aktywności
1. Czy gromadzenie danych ma charakter ciągły.
2. Czy odpowiednie dane na przestrzeni lat wykazują stałe zmiany.
3. Porównanie danych dotyczących działalności z podobnych obiektów/działów.
4. Czy dane dotyczące aktywności są skorelowane z wydajnością produktu.
5. Czy dane dotyczące działalności uległy zmianie w wyniku przeliczenia roku bazowego.
Obliczanie emisji
1. Czy wbudowany w komputer wzór do obliczania emisji jest poprawny.
2. Czy szacunki emisji na przestrzeni lat są spójne.
3. Porównanie emisji z podobnych obiektów/sektorów.
4. Różnica pomiędzy zmierzonymi wartościami a szacunkami emisji.
5. Czy emisja jest skorelowana z wydajnością produktu.
Rozdział IV Obowiązki i cele raportu
4.1 Obowiązki Raportu
Niniejszy raport jest sporządzany na zasadzie dobrowolności i służy wyłącznie do zrozumienia emisji dwutlenku węgla w granicach systemu cyklu życia energooszczędnych okien drewnianych owiniętych aluminium, produkowanych przez firmę Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd.

4.2 Cele Raportu
1. Pomagaj zarządzać wynikami Spółki w zakresie emisji gazów cieplarnianych i wcześnie reaguj na trendy krajowe i międzynarodowe.
2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla przez ten produkt.